top of page

Avtal med TELE2

Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är TELE2 AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen.
Telefonnumret är 90 222
När du anmäler fel på kabel-TV-anläggningen ombeds du att begära ett s.k. CTT-nummer. Detta nummer kan vara bra att ha om samfälligheten behöver göra efterforskningar senare.

maxresdefault.jpg
Avtal: Om oss
bottom of page