top of page
Network Hub och kabel

Vi har precis lanserat vår nya hemsida och en hel del arbete kvarstår innan vi är helt klara. Det kommer inledningsvis kanske vara lite rörigt och det kan saknas lite information på vissa sidor. Men du kan sitta lugnt i båten, om ett par veckor ska allt vara fixat och klart!

Hem: Bild

2020-06-12

Kort rapport från årsstämman den 11 juni

  • Antalet styrelseledamöter minskas från 5 till 4.

  • Kent Lindberg och Nagu Gustavsson lämnar styrelsen

  • Fredruk Arvedal blir ny ledamot i styrelsen

  • Kassörsjobbet läggs ut på en bokhållare utanför styrelsen

  • Årsavgiften blir oförändrad 2400 kronor

  • Förfallodag blir den 31 juli

  • Protokollet är tillgängligt

2023-04-27

Stämmohandlingar inför Årststämman 2023 finns att ladda ner här.

Hem: FAQ
bottom of page